Landschapstekening Uiterwaarden Provincie Utrecht

  • Datum: 19-03-2023

Voor de Provincie Utrecht een landschapstekening gemaakt van de uiterwaarden. Deze tekening wordt gebruikt op hun site en in verschillende andere uitingen. De tekening laat een soort streefbeeld van de uiterwaarden zien, met daarbij 3 icoonsoorten; rivierrombout, watersnip en kamsalamander.

De uiterwaarden van de Nederrijn en Lek vormen samen een aaneengesloten natuurgebied. Het is daarmee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Sommige uiterwaarden zijn ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat er veel planten en dieren leven die Europees zijn beschermd. De provincie heeft de verplichting om de natuur in dit gebied verder te verbeteren. Op deze tekening is dit beeld van de uiterwaarden vastgelegd.

Meer informatie over het project vind je hier>>>