Informatiepanelen Bodemzorg Limburg

 • Opdrachtgever: Bodemzorg Limburg

 • Product: Informatiepanelen

 • Jaar: 2023

Voor Bodemzorg Limburg heb ik 8 informatiepanelen mogen ontwerpen voor een zonnepark op de voormalige stortplaats Het Kreupelbusch, bestaande uit 30.000 zonnepanelen die circa 12 miljoen kWh per jaar opwekken, hetgeen vergelijkbaar is met een gemiddeld stroomverbruik door 3.500 huishoudens.

Tegelijk met de aanleg van het zonnepark is geïnvesteerd in de natuurwaarden van dit gebied. De grond onder de panelen is ingezaaid met kruidenvegetaties en rondom het park zijn  heesters aangeplant om een beter leefklimaat voor insecten en vogels in te richten. Met omwonenden, welke samenwerken in de zogenaamde Meedenkgroep Abdissenbosch, is een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur en landschap. Daartoe is door de voormalige Stichting IKL een door de gemeente Landgraaf goedgekeurd landschapsplan opgesteld. Momenteel wordt hieraan invulling gegeven.  De 8 informatiepanelen geven de wandelaars informatie over de natuur op en rondom het zonnepark.

Ook een informatiepaneel op maat?

Neem contact op
 • Heideveld klein
 • Oostvijver klein
 • Reptielen klein
 • Stronkenwal 2 klein
 • Zonnepark klein
 • Amfibieen klein
 • Ecoduct klein
 • Grote zoogdieren klein

Ook een informatiepaneel op maat?

Neem contact op